Dizajn i izrada knjige grafičkih standarda, loga i logotipa

Vizuelni identitet kompanije i/ili proizvoda ima veliku ulogu u dostizanju ciljeva koji se očekuju. Zbog toga, važan proces u postizanju ciljeva je kreiranje knjige grafičkih standarda, loga i logotipa.

Naš kreativni tim će na osnovu Vaših informacija i zahtjeva dizajnirati i izraditi jedinstvenu personalizovanu knjigu grafičkih standarda, loga i logotipa.

U okviru knjige grafičkih standarda dizajniramo i prijedloge za dizajn i izradu web stranica i drugih oblika elektronske – internet komunikacije.

Design