Dizajn i izrada personaliziranih, interaktivnih, multimedijskih elektronskih edukacija

Uzimajući u obzir svjetske trendove brzog učenja, dizajniramo i kreiramo elektronske edukacije za naše klijente.

Nano učenje također je poznato kao učenje veličine zalogaja. Ovo je kontinuirani proces učenja u kojem učenik stiče znanje bez ulaganja dugih sati; nano učenje nudi kraće sažete kapsule učenja.

Nacionalna udruga državnih odbora za računovodstvo (NASBA) definisala je nano učenje kao program učenja koji je osmišljen kako bi omogućio sudioniku da nauči određenu temu u roku od deset minuta korištenjem elektronskih medija i bez interakcije sa sistemom u stvarnom vremenu.

Nano učenje čini učenje bržim i lakšim za profesionalce/studente u raznim područjima koji traže stalna ažuriranja, ali ne mogu uhvatiti korak s najnovijim razvojem zbog nedostatka vremena.

Drugim riječima, nano učenje je rješenje skrojeno po mjeri za učenike 21. stoljeća koji se ne mogu prilagoditi dugim satima učenja u svom brzom životu. Štaviše, istraživanje pokazuje da dolazi do velikog smanjenja raspona pažnje i stoga nano učenje postaje održivije.

U slučaju kompleksnijih materijala nastojimo ih raščlaniti na manje cjeline u skladu s praksom nano učenja. Takve cjeline moguće je kombinovati u više različitih edukacija za različite studentske auditorij

izrada videa

Multimedijske

  • - naracija (nativni narator – glas snimljen u studijskim uslovima);
  • - animacije;
  • - slike;
  • - videa.
izrada videa

Interaktivne

  • - zahtjevaju od polaznika da tokom cijele edukacije budu fokusirani na praćenje materijala i na taj način usvajanje znanja.
  • - kako bi zadržali fokus na edukacije, dodatno ih obogaćujemo raznim vrstama testova i provjerama znanja.
  • - sam portal na daljinu omogućava provođenje nezavisnih testiranja i provjera znanja pojedinaca i organizacije.
izrada videa

Personalizirane

  • - elektronske edukacije izrađujemo za poznatog klijenta na osnovu materijala koje dostavi. Materijali mogu biti u formi pdf., word dokumenata, prezentacija, flyera itd.. Po zahtjevu klijenta, u saradnji sa univerzitetskim profesorima kreiramo sadržaj edukacija na zadane teme.

Pored navedenih edukacija na Moodle portalu za učenje na daljinu, moguće je postaviti razne druge sadržaje, kao što su prezentacije, pdf dokumenti, video resursi, itd..

Po zahtjevu klijenta, izrađujemo edukacije na drugim jezicima.

Prilikom izrade elektronskih edukacija, vodimo računa o zaštiti autorskih prava, te su svi materijali / resursi koje koristimo legalno kupljeni ili autorski izrađeni.

Elektronske edukacije su u trajnom vlasništvu klijenata bez ograničenja korištenja u pogledu vremena, broja studenata i prolaza.

Proces izrade elektronskih edukacija je složen i senzibilan, te o njemu ovisi cijeli projekat učenja na daljinu. Zbog toga, potrebno mu je pristupiti s dužnom pažnjom i postaviti ciljeve edukacije u skladu sa SMART metodom.

S

(Specific)

Specificiramo ciljeve edukacije ..............................................

M

(Measurable)

Uz pomoć raznih alata i metoda mjerimo rezultate edukacije.

A

(Accepted)

Ciljevi edukacije trebaju biti prihvatljivi za sve sudionike.

R

(Realistic)

Ciljevi trebaju biti realistični. ..............................................

T

(Time-Based)

Ciljevi trebaju biti vremenski određeni.

Nakon što dogovorimo ciljeve edukacije s klijentom, pristupamo procesu dizajniranja i izradi elektronskih edukacija, a koji se sastoji od faza:

Gemifikacija

Gemifikacija je nastavna metoda u kojoj učenici usvajaju određene vještine ili znanja igrajući stvarnu igru ili kroz implementaciju elemenata igara. Gemifikacija je korištenje elemenata igara u okruženjima koja nisu igra. Cilj gemifikacije je da poveća motivaciju polaznika edukacije i poboljša zadržavanje znanja, uz bolji doprinos učenika kroz mehanizme kao što su bedževi, leaderboards, iznenađenja (easter eggs), skriveni tragovi, šifre, bodovi, traka s napretkom, takmičenje između grupa ili odjela, scenarij (priča) i sl. U skladu s ciljevima edukacije, kreiramo sadržaj korištenjem mehanizama i tehnika gemifikacije koji podižu nivo zadovoljstva i sreće, kako bi lakše savladali nove vještine i usvojili nova znanja.
Gemificirana lekcija ili kurs zadržava ciljeve učenja istim, ali čini proces učenja zabavnijim i jednostavnijim.